Contributies

Ledenadministratie LTC Zierikzee:
Kees de Vos
Kievitstraat 5
4302 WC Zierikzee
tel: 0111-415602
Email: ltczzee@zeelandnet.nl
Bankrekening: NL 56 ABNA 0510 6293 77 tnv LTC Zierikzee
 
Contributies 2018

 

 Junior-1 (geb. nà 31-12-’05)

 €      25,00

 GEEN inschrijfgeld

 Junior-2 (geb. nà 31-12-’00 en vòòr 1-1-’06)  

 €      50,00

 GEEN inschrijfgeld

 Senioren (geb. vòòr 1-1-’01)

 €    189,00 * 

 GEEN inschrijfgeld

 Competitielid Senior**        

 €      47,00

 Dit is excl. KNLTB-teambijdrage en ballen

 Competitielid Student**

 €      35,00

 Dit is excl. KNLTB-teambijdrage en ballen

 Competitielid Jeugd (geb. nà 31-12-'00)

 €      17,50

 Dit is excl. KNLTB-teambijdrage en ballen

 Winterlidmaatschap Senior (1/10 - 1/4)

 €      85,00  GEEN inschrijfgeld

 Winterlidmaatschap Jeugd (1/10 - 1/4)

 €      25,00  GEEN inschrijfgeld
 Zomerlidmaatschap Senior (1/6-1/8 of 1/7-1/9)  €      50,00

 GEEN inschrijfgeld

 Zomerlidmaatschap Jeugd (1/6-1/8 of 1/7-1/9)

 €      25,00  GEEN inschrijfgeld  

 KNLTB-lid

 €      25,00  

* Ieder seniorlid betaalt jaarlijks € 20,00 kantinebijdrage (dus in totaal € 209,00), welk bedrag kan worden 'terugverdiend' met het vervullen van een kantinedienst (ca. 4 uur). Ruim van tevoren kan men zich opgeven voor een datum en tijdstip.

** Een competitielid betaalt € 47,00/€ 35,00/€ 17,50. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat hij/zij reeds lid is van een andere vereniging. Is dit niet het geval, dan kan hij/zij uitsluitend 'normaal' lid worden met de daarbij behorende rechten en plichten. Een competitielid mag uitsluitend gedurende de periode waarin de competitie wordt verspeeld met zijn/haar teamgenoten 1x per week trainen. Zodra de competitie is beëindigd, is gebruik van onze banen NIET meer toegestaan.
 
Aanmelden in de loop van het jaar: 

 

 

 Junior 1

 Junior 2   

 Senioren  

1 januari t/m 15 april

 €     25,00

 €    50,00

 €   189,00  + € 20,- kantinebijdrage

15 april t/m 31 mei 

 €     25,00       

 €    50,00

 €   160,00  + € 20,- kantinebijdrage

1 juni t/m 31 juli

 €     20,00       

 €    40,00

 €   132,00  + € 20,- kantinebijdrage

1 augustus t/m 30 september   

 €     20,00

 €    40,00

 €     94,00 

1 oktober t/m 31 december

 €     20,00  €    20,00  €     42,50

 

Attentie:

In bovenstaande bedragen is GEEN bedrag voor tennisles begrepen. Wilt u tennislessen volgen, dan kunt u hierover contact opnemen met ACTIVE TENNIS Tennisopleiding:
Ronald van Slooten - tel: 0111-407691 of 06-44161353
Het verschuldigde cursusgeld dient rechtstreeks met de tennisleraar te worden verrekend.
 
Kortingsregelingen:
  • Voor seniorleden, die een VOLTIJD-opleiding volgen in het middelbaar/hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs geldt op tijdig vertoon (= vòòr 1 december) van een geldige studentenkaart of ander bewijs van inschrijving 2x de junior-2 contributie. 
  • Voor het vijfde en ieder volgend gezinslid is GEEN inschrijfgeld verschuldigd en wordt voor het jongste lid een contributie van € 25,- per jaar in rekening gebracht. NB: alleen als andere gezinsleden JAARLID zijn!!

 

 

Footer

LTC Zierikzee

is een gezellige vereniging met zo'n 400 leden. Het park bestaat uit 8 smashcourt/tennisrood banen (allemaal voorzien van LED-verlichting), 2 mini-banen, een beachtennisveld, een tafeltennistafel, een oefenkooi en een ruime kantine met een groot terras.

Vanaf alle terrasjes heb je een prima (over)zicht op de banen.

Contact:

Tennispark:
Grevelingenstraat 5
4301 XZ Zierikzee
Telefoon clubhuis:  0111-415420
E-mail
Facebook
Twitter